Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงาน
การบริหารเงินและงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.บ้านชัย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
Q & A ถามตอบ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-service
Social network


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย
Responsive image
~
คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
ข้าพเจ้านายสมาน ศรีโคตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย
ขอแสดงเจตจำนงต่อคณะผู้บริหาร พนักงาน  เจ้าหน้าที่
และสาธารณชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนว่า
ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส
กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และไม่เลือกปฏิบัติ
มีความสำนึกและตระหนักพร้อมรับผิดชอบในการบริหารงานที่มีอยู่
ปฏิบัติหน้าที่ทุกขั้นตอนด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบอย่างครบถ้วน เคร่งครัด
เต็มกำลังความสามารถ และสร้างค่านิยมองค์กรวัฒนธรรมสุจริต
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน
นายสมาน  ศรีโคตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย
 
 
 
   
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2565