Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงาน
การบริหารเงินและงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.บ้านชัย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
Q & A ถามตอบ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-service
Social network


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนสิงหาคม ฉบับที่ 6
Responsive image
~~วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายสมาน  ศรีโคตร นายก อบต.บ้านชัย เป็นประธาน เปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ตำบลบ้านชัย ประจำปีงบประมาณ 2565   “กายดี จิตดี ชีวีสูงวัยมีสุข” โดยมี นายวัชรพงษ์  ซาไซ รองนายก อบต.บ้านชัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ฯ    ส.ต.ท.สุริยันต์  ภูมิเรือง ปลัด อบต.บ้านชัยและเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่สมบูรณ์แข็งแรง และสร้างความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้สูงอายุตำบลบ้านชัย
ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากและสถานีตำรวจภูธรบ้านดุงที่ได้จัดส่งวิทยากรมาให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในวันนี้ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
 
         
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2565