Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงาน
การบริหารเงินและงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.บ้านชัย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
Q & A ถามตอบ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-service
Social network
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 พ.ย. 2565 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย
10 พ.ย. 2565 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 (ประจำปีงบประมาณ 2566) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
01 พ.ย. 2565 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565
01 พ.ย. 2565 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565
18 ก.ค. 2565 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ประชุมสภาจัดประชุมเพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาฯ ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย จัดประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565
05 ก.ค. 2565 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง "ร่วมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น"
24 มิ.ย. 2565 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง
13 มิ.ย. 2565 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ลงพื้นมี่ควบคุม และติดตามงาน สำรวจการวางท่อประปาหมู่ 5 และหมู่6 พร้อมการวางฝาปิดรางระบายน้ำ โครงการหอถังน้ำประปา หมู่ 1และ ติดตามโครงการศาลากลางบ้านหมู่ 1
27 พ.ค. 2565 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน 2565
04 เม.ย. 2565 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ที่ 1/2565 ตั้งแต่วัันที่ 4 เมษายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย

หมู่ที่ 8 บ้านดงไพรวัลย์ ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ : 0-4221-9957     อีเมล์ :  banchaimou8@gmail.com ,
saraban.banchai@gmail.com 
Powered By banchai.go.th