Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงาน
การบริหารเงินและงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.บ้านชัย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
Q & A ถามตอบ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-service
Social network


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

30 มี.ค. 2566
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย การทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านชัยและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

20 มี.ค. 2566
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธงทุกวันจันทร์

08 ก.พ. 2566
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม ฉบับที่ 2

12 ม.ค. 2566
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

01 ม.ค. 2566
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัยขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566

20 ธ.ค. 2565
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย

07 ธ.ค. 2565
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย กิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อน

08 พ.ย. 2565
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ พฤศจิกายน 2565 ฉบับที่ 1

01 พ.ย. 2565
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ประชาสัมพันธ์ ประเพณีลอยกระทง อบต.บ้านชัย

23 ต.ค. 2565
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนตุลาคม ฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย

หมู่ที่ 8 บ้านดงไพรวัลย์ ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ : 0-4221-9957     อีเมล์ :  banchaimou8@gmail.com ,
saraban.banchai@gmail.com 
Powered By banchai.go.th