Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงาน
การบริหารเงินและงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.บ้านชัย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
Q & A ถามตอบ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-service
Social network


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้้านชัย เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมรา... (30 ก.ย. 3108)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้... (30 ก.ย. 3105)  
ประชาสัมพันธ์กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้... (10 พ.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2... (04 เม.ย. 2566)
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็... (31 มี.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่องลดจนำวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับ... (24 มี.ค. 2566)
ข้อความ infographic ( No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (22 มี.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (22 มี.ค. 2566)
ประกาศฯ เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย... (22 มี.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง การปฏิบัติตามนโยบายการเสริมสร้างวัฒนธร... (07 ก.พ. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ (07 ก.พ. 2566)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง ขอให้ผู้มีสิทธิ์ รับเงินนำเช็คที่ขึ้น... (31 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูล... (16 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัยรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (13 ม.ค. 2566)
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวั... (10 ม.ค. 2566)
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย ... (10 ม.ค. 2566)
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินความโปร่งใส่หน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566 (01 ม.ค. 2566)
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินความโปร่งใส่หน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566 (01 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัยเรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (20 ธ.ค. 2565)
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส อบต.บ้านชัยใสสะอาด"และงดรับ งดให้"ของขวั... (20 ธ.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติก... (29 พ.ค. 2566)  

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู... (10 พ.ค. 2566)  

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอ... (01 พ.ค. 2566)  

ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ประชา... (21 เม.ย. 2566)

ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวั... (21 เม.ย. 2566)

ประชาสัมพันธ์ มาตรการเฝ้า... (21 เม.ย. 2566)

ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าร... (21 เม.ย. 2566)

กิจกรรมจัดทำแนวเขตพื้นที่... (21 เม.ย. 2566)

เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกั... (11 เม.ย. 2566)

การทำลายบัตรเลือกตั้งสมาช... (30 มี.ค. 2566)

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ... (20 มี.ค. 2566)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ป... (08 ก.พ. 2566)

การสร้างวัฒนธรรม No Gift ... (12 ม.ค. 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (01 ม.ค. 2566)

ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุ... (20 ธ.ค. 2565)

กิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้... (07 ธ.ค. 2565)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ พ... (08 พ.ย. 2565)

ประชาสัมพันธ์ ประเพณีลอยก... (01 พ.ย. 2565)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เ... (23 ต.ค. 2565)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กิ... (11 ต.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างรางระบาย... (30 พ.ค. 2566)  
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สาย... (30 พ.ค. 2566)  
ราคากลางโครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านโนนศรีทอง หมู่ ๗ (19 พ.ค. 2566)  
ราคากลางโครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อดาล หมู่ ๔ บ้านนาสีนวล (15 พ.ค. 2566)
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายวัดโนนสะอาด-บ้านพ่อประยูร (15 พ.ค. 2566)
ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ (12 พ.ค. 2566)
ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด (12 พ.ค. 2566)
เปิดเผยราคากลางจัดซื้อไฟฟ้าและวิทยู (ไมค์ลอย) (21 เม.ย. 2566)
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไมค์ลอย) (21 เม.ย. 2566)
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 เม.ย. 2566)
ประกาศราคากลางจัดจ้างวัสดุตามโครงการ (ป้ายไวนิล) จำนวน 11 รายการ (07 เม.ย. 2566)
ประกาศราคากลางจัดจ้างวัสดุตามโครงการ (ป้ายไวนิล) จำนวน 11 รายการ (07 เม.ย. 2566)
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุจราจร (กรวยจราจร กระบองไฟ) จำนวน 2รายการ (07 เม.ย. 2566)
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อสะท้อนแสง อปพร) จำนวน 1 โครงการ (07 เม.ย. 2566)
แบบสรุปงานก่อสร้าง ซ่อมแซมระบบระบายน้ำห้องน้ำศาลากลางน้ำ (27 มี.ค. 2566)
ประกาศราคากลางซ่อมแซมห้องน้ำศาลากลางน้ำ (21 มี.ค. 2566)
เรื่องสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ (08 มี.ค. 2566)
เรื่่องสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม (08 มี.ค. 2566)
เรื่องสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม (08 มี.ค. 2566)
เรื่องสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน (08 มี.ค. 2566)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive image
social network


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย

หมู่ที่ 8 บ้านดงไพรวัลย์ ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ : 0-4221-9957     อีเมล์ :  banchaimou8@gmail.com ,
saraban.banchai@gmail.com 
Powered By banchai.go.th